for flags-illiterate oliti za zastavno nepismene:
WELCOME

Navigare necesse est

You don't HAVE TO be mad to do it, but it HELPS a lot, if you are

(If you don't believe it, click here and see for yourself)
(Če ne verješ, klikni tu in se sam prepričaj!)

  Iz mojih dnevnikov (*) Razno
1996 Mala šola kozlanja vozlanja
(The Knotting School)
1997 Naloge na ladji
1998 Terminološki slovar (pojmovnik)
1999 Novo nazivlje hrvatskih otoka
2000 April MOPologija ali dolžnosti ladijskih malih
(Benjamins' duties)
2000 October Romantika ali kič?
(Romance or trash?)
  Gurmanski kotiček
2003 October (Photo only) What should we do with a drunken sailor?
(mp3 - cca 500K)
2004 October (Photo only) Sopotniki
(companions)
2005 October (Photo only)  
(*) Priznam, že nekaj let sem len (za objavo, ne za jadranje)!
Obljubim, da bodo opisi iz spomladanskih in jesenskih dnevnikov
še našli pot sem. Do takrat pa samo nekaj jesenskih fotogalerij ...


Disclaimer:Animacije niso zrasle na mojem zeljniku; avtor mi sicer ni znan, priskrbel pa mi jih je Rok Opalič (Športno društvo KRMAR Maribor).

Davor Šoštarič